Traditional/ Cultural Music

JEWISH FOLK SONGS
Hava Nagila
Rock of Ages
Hevenu Shalom Alechem
Dona Dona
Mayim, Mayim
Ose Shalom
Bashana Haba’a
Jerusalem of Gold
En Kelohenu
Chanukah, Oh Chanukah
INDIAN songs:

Khabi-khabi

Rain Song (Barso Re Megha Guru)

Bhige Hoth Tere

Bole Chiduyan

Pehli Nazar Mein

Raaz Maahi Ve

Tere Liye